foto
– I snart 26 år har jeg stått foran denne altertavla i Eid kyrkje, sa Rolf Schanke Eikum under avskjedsgudstjenesten. Han er en av få som har vært prost i Nordfjord så lenge, og etter 26 år i tjeneste takker han nå for seg. Schanke Eikum vil gjerne benytte anledningen til å takke ansatte og frivillige medarbeidere for godt samarbeid i alle disse årene, og ønsker alle leserne en glad og velsignet jule- og nyttårshelg. Foto: Siri Kolseth

Få har vært prost i Nordfjord lenger enn Rolf

Etter 26 år som prost i Nordfjord er Rolf Schanke Eikum klar for et nytt kapittel.