– Eg håper dette kan synleggjere at det ikkje er berre er nokre få lokale individ, men ei heil gruppe som er imot vindkraft

foto