Venstre, KrF, Frp og Høyre sentralt har gått sammen om å flytte gods fra vei til sjø.

– Vågsøy kommune og havnebassenget i Måløy og på Raudeberg, og resten av vår region, har alle forutsetninger i forhold til å videreutvikle potensialet som ligger i sjøtransport. Vi ligger sentralt plasser sør for Stad og når Stad Skipstunnel også kommer vil dette potensialet økes betraktelig inn i fremtiden, sier Hjelle.

Han viser til saken i Dagens Næringsliv, der det skrives om at de fire borgerlige partiene er enige om tiltak som skal flytte 30 prosent av godstransporten fra vei til sjø innen 2030. Det betyr at 300.000 trailere skal bort fra veien.

– Dette tiltaket styrker  forutsetningene både for etablert næringsvirksomhet og muligheter for etablering av ny virksomhet i vår region, mener Hjelle.