Blir løfta fram som gode eksempel av Stortinget

foto