– Vi har fått en storm av henvendelser om eiendomsskatten

foto