Slik blir den politiske organiseringa i Stad

foto