Så mange brukte stemmeretten på kjøpesentera og på skulane

foto