Denne kommunen er ein av åtte som har fått midlar og kome lengst i arbeidet