Sette av pengar til servicebygg på turiststadane, bubiltømming og flytting av Sildaguten

foto