Norske kommuner skal bosette 35.000 flyktninger. Se hvor mange Kinn, Stad og Bremanger blir bedt om å ta imot

foto