Etter fem timar diskusjon: Skal søke om utgreiing av deling av kommunen

foto