Kontrollerte 52 køyretøy, nokre få fekk korreks

foto