Har vore episodar med skadeverk, mobbing og krenkande åtferd: – Vi oppmodar foreldre til å ta ein prat med barna sine