Foreslår bom for å redusere presset frå busstrafikk her

foto