Skal undersøke den farlege situasjonen som har oppstått ved krysset

foto