Industri- og Næringspartiet

Nils Olav Moen

Frank Robert Sande

Kristian Ernie Bentsen

Magne Johnny Sætre

Venstre

Lena Landsverk Sande

Karen-Birthe Bjørlykke

Lene Christine Drabløs Strand

Vidar Solheim

Senterparitet

Paul Sindre Vedeld

Merete Vatne

Ingebrigt Berget

Tormod Hvattum

Arbeidarpartiet

Njål Siverstøl

Caroline Juul

Lars Tore Bakkebø

Framstegspartiet

Elisabet Lauvstad Haugen

Rolv Aasevik Dyb

Runar Slagnes Hommo

Høgre

Per Johnny Brekke

Katrin Brekke Sunde

Kristeleg folkeparti

Joar Lille-Rovde

Kjelde: Vanylven kommune