– Kinn er ein middels attraktiv kommune, men har potensial for folketalsvekst. Ha is i magen, lag ein plan og jobb med den i ti år

foto