Fiskefartøy får ny type hjartestartar, men helsevesenet er skeptiske