Vil ha svar på kva som er gjort i den vonde mobbesaka og korleis ein sikrar at slikt ikkje skjer igjen