No skal kommunen investere i helse, skular og kyrkjer