Nordfjordbru, skipstunnel og rv. 15 over Strynefjellet på agendaen når transportkomiteen kjem

foto