Heiv seg i brannbilen, men det var falsk alarm

foto