Tente på knusktørt område - kunne blitt storbrann

foto