No har ungdommar fått svar på om dei fekk førstevalet sitt