Kommunen er i forhandlinger med eieren av huset, og foreløpig kjøpesum ligger på i overkant av 20 millioner kroner. Kjøpet vil bli finansiert gjennom et låneopptak. Kommunehuset ligger i sentrum av Selje, og kommunen har leid lokalene de siste par årene.

Dårlig ventilasjonssystem ble også trukket fram som et argument for å kjøpe. Dersom kommunen fortsetter å leie, får de ikke gjort noe med det, ifølge rådmannen.

Saken var i utgangspunktet unntatt offentligheten, men ble åpnet under formannskapsmøtet onsdag.