Mange trakk til skyggen i de høye temperaturene

foto