Tidligere distriktsstyreleder Olav Steimler mener at flyttingen av Redningsselskapet sitt kontor i Florø rammer Måløy og havområdene rundt sterkt.

– Jeg ser på dette like mye som en Måløy-sak. Kontoret er per i dag i Florø, og det er ekstremt viktig for hele Sogn og Fjordane, men i folks hoder handler dette like mye om Måløy og Stad. Her vet alle hva Redningsselskapet er og har et sterkt forhold til det, sier han.

Selv jobber han som daglig leder i Arctic Line Fish, som er en del av Ervikfiskgruppen, og kjenner fiskerne og farvannene godt.

– Jeg har begge beina plantet i dette distriktet, og det er mitt engasjement over mange år som gjør at jeg ser behovet. Vi er avhengige av Redningsselskapet og at det er drevet på riktig måte. Nærheten til kontoret er viktig, sier Steimler som har liten tro på at Redningsselskapet vil klare å holde oppe rekrutteringen og aktivitetsnivået i fylket.

Meldte seg ut

Selv har han meldt seg ut av Redningsselskapet og fratrådt vervet som distriktsstyreleder for Sogn og Fjordane.

– Jeg har ikke noe i Redningsselskapet å gjøre når de ikke ser behovet. Dette er jo folket sitt selskap. Frivillig organisert, med medlemmer som bør få være med og bestemme, sier Steimler og stiller spørsmålet om hvem som nå skal gjøre den omfattende jobben med å rekruttere frivillige, drive forebyggende arbeid, kjøre Elias-båten, drive sommerskoler, møte fiskerne og lære barn sjøvett.

– Vi trenger den krumtappen som kontoret i Florø er for å koordinere arbeidet. Kontoret i Bergen er alt overbelastet.

Styremøte tirsdag

Redningsselskapet lokalt i Måløy ønsker foreløpig ikke å uttale seg i saken.

– Vi skal ha styremøte tirsdag for å diskutere dette, men vi har ingen offisiell uttalelse per i dag, sier Jannicke K. Myrestrand til Fjordenes Tidende.

Distriktssekretær Martin Malkenes som er stasjonert i Florø vil heller ikke kommentere saken utover at det for ham personlig er en vanskelig sak. Malkenes har fått vite at han må flytte til Bergen om han vil beholde jobben.