Entreprenørane var ute og berga vegen frå å rase ut

foto