Skal skyte hjort som utgjer trafikkfare langs riksvegen

foto