Fortsetter leieavtalen med kommunen til redusert pris

foto