Mener kommunen uten tvil har krav på mer kompensasjon etter grensejusteringen

foto