Gav livsviktig gåve til den vesle bygda: – Ein sjukebil vil aldri nå fram i tide