Har vurdert 40-, 50- og 60-sone, men vil ikkje sette ned fartsgrensa her