Skal bygge om den gamle yrkesskolen og gjøre den til arbeidsplass for nær 100 mennesker

foto