71 grader nord startar sesongen i kjende og vakre omgivnadar: – Det blir ei spektakulær opning