Har ikkje nok folk – behandlingstida på byggesaker kjem til å gå opp