Kollegaene utfordra kvarandre for å få ned sjukefråværet: – Det har tatt heilt av