Rekord – sjå kor mange som har førehandsstemt

foto