Har utsett saka om nedlegging av denne ferjekaia

foto