Arrangørar av møtet er Måløy Vekst, Stad Vekst og Vanylven Utvikling. Selskapa har fått med seg fleire organisasjonar for å snakke om det lokale storprosjektet.

Kystdirektør Einar Vik Arset og prosjektleiar Terje Skjeppestad i Kystverket skal halde innlegget «Nå kommer Stad skipstunnel».

Audun Maråk som er administrerande direktør i Fiskebåt skal snakke om at skipstunnelen er viktig for fiskerinæringa.

Administrerande direktør i Sjømat Norge, Geir-Ove Ystmark, skal halde innlegget «Stad skipstunnel og vekst i sjømatnæringen».

«Økt godsoverføring og næringsutvikling langs kysten» er tittelen på innlegget frå administrerande direktør Tor-Arne Borge i Kystrederiene.

Vidare skal administrerande direktør Frode Sund i NHO Sjøfart snakke om grøn passasjertransport til sjøs.

Kenneth Sandmo, som er avdelingsleiar i Næringspolitisk avdeling i LO, skal halde innlegget «Stad skipstunnel – næringspolitikk i praksis».

Seniorrådgjevar Sigurd Enge i Bellona skal snakke om fordelar med skipstunnelen knytt til klima, miljø og sikkerheit.

Avslutningsvis blir det paneldiskusjon som blir leia av møteleiar Randi Paulsen Humborstad i Måløy Vekst.

Møtet blir halde på Hotel Bristol i Oslo.