Trur satsinga på havvind blir litt som då oljen kom: – Når trykket blir så stort, blir ikkje fiskeriet høyrt

foto