Skole var avgjørende for at Hildegunn kunne flytte hjem og starte bedrift. Flere ledere mener ny skole gjør det mer attraktivt å etablere seg her

foto