Systematisk miljøarbeid i denne bedrifta enda med både heider og sertifisering