Politisjefen er bekymra for auken: – Tala er urovekkande