Resultatet av Kinn-røystinga blir klart same kvelden

foto