Glad for at politikarane gjorde nytt vedtak om vindkraftpengane

foto