Ber pårørande stå klare til å hjelpe til på sjukeheimen om for mange tilsette blir smitta samtidig

foto