Julie (23) er på plass for å jobbe i og studere kommunen

foto