I dag behandlar kontrollutvalet kritisk rapport etter varslingssak

foto