Det brenn i pipa – fare for spreiing til huset

foto